Πιστοποίηση με την εγγύηση ΔΗΩ

*του Δημήτριου Δημητριάδη O ιστορικός οργανισμός προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη βιοκαλλιέργεια. Ο Οργανισµός ∆ΗΩ – Οργανισµός Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993, είναι αναγνωρισµένος φορέας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας (Κ.Α.Λ.Ο), και λειτουργεί ως Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία.  Ο Βασικός σκοπός του, είναι η πιστοποίηση των Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας, αλλά και […]

Πρότυπο Naturland: Βιολογικά τρόφιμα με κοινωνική ευθύνη!

Ο Κανονισμός 834/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις και τις ελάχιστες προϋποθέσεις για τη πιστοποιημένη βιολογική γεωργία.  Υπάρχουν αρκετά ιδιωτικά πρότυπα τα οποία βασίζονται στον 834/2008 αλλά θέτουν ακόμα υψηλότερες απαιτήσεις, προσθέτοντας έτσι ακόμα μεγαλύτερη εμπορική αξία στα βιολογικά προϊόντα. Ο Οργανισμός Naturland δραστηριοποιείται από το 1982 και το […]